Fonk Magazine

Fonk Magazine

Club van Circulaire Ondernemers van start met pop-up expo op Zuidas

03-02-2023 (11:44) - sustainable

Uit het recent gepubliceerde Circularity Gap Report blijkt dat wereldwijd het hergebruik van materialen en grondstoffen in vijf jaar is gedaald. Een alarmerend signaal, gezien Nederland streeft naar een circulaire economie in 2050. Vanuit de overtuiging om met samenwerking en kennisdeling transities te versnellen, hebben 22 pionierende circulaire bedrijven de krachten gebundeld onder de naam de Club van Circulaire Ondernemers.

Ondernemingen als Swapfiets, Fairphone, Reflower en Pieter Pot voegen zich bij de club. Op 3 februari, bij aanvang van de Week van de Circulaire Economie, opent het collectief een pop-up expositie in CIRCL op de Zuidas om circulaire producten, diensten en innovaties in de spotlight te zetten en een concreter actieplan te ontketenen.

Disruptief kiezen voor blijvende systeemverandering

De groep van 22 circulaire koplopers is nog groeiende. Door samen op te trekken wil de club een krachtig geluid laten horen en versnelling van de transitie aanjagen. De groep bedrijven vinden ook wederhoor en worden gesteund door 11 partners, zoals Copper 8, Impact Hub, Innoboost, Circle Finance Lab en Circle Economy.

Richard Burger, medeoprichter en Sustainability Director van Swapfiets: “Op vele fronten zien we dat de lineaire economie onhoudbaar is, en niet in lijn met een duurzame toekomst. Daarnaast is de routekaart vanuit de Rijksoverheid nu te onduidelijk en weinig stimulerend. Als Club van Circulaire Ondernemers roepen we daarom op om van circulair ondernemen de status quo te maken, opschaalmogelijkheden te creëren voor bestaande ondernemers, wetgeving hierop aan te passen en te kiezen voor blijvende systeemverandering met positieve financiële prikkels. Samen laten we zien dat de oplossingen er al zijn, maar de drempels moeten lager om meer doeners te stimuleren tot circulair ondernemen.”

Expositie als oproep

De pop-up expo in CIRCL op de Zuidas zet Nederlandse circulaire ontwerpen, innovaties en diensten in de spotlights. Tegelijkertijd dient de expo als oproep. “We laten zien dat er al een hoop doeners zijn die werken aan systeemverandering. De tijd van voornamelijk netwerken en onderzoeken is voorbij en daarom leggen we de focus op de bedrijven”, zegt Ellyne Bierman,oprichter van Reflower.

De pop-up tentoonstelling van Nederlandse circulaire producten, diensten en innovaties vanuit de Club van Circulaire Ondernemers is van maandag 6 februari tot en met vrijdag 10 februari tussen 09:00 uur en 17:00 uur voor iedereen toegankelijk en gratis te bezoeken in CIRCL te Amsterdam.

Terug naar blog